ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)

ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)

2024ЇýW(xu)ɿ(j)ԃ(xn)?yu)?024ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)r(sh)g,ЇýW(xu)2024ˇg(sh)(li),2024ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)ϵyCTRL+D ղ؂á

P(gun)ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)

2024ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ϢR

ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)W(xu)ÿ궼(zh)ˇP(gun)ע׌VW(xu)Ӹõ؂2024ˇ҂؄eЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)֔(xin)P(gun)Ϣṩ
ЇýW(xu)

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ
ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ2023/5/4

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)֪ͨ

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)֪ͨ
ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)֪ͨ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)֪ͨ2023/5/4

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇϸιʾ

2023ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn),ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇϸιʾ
2023ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2023ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2023/4/9

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ

2023ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn),ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ
2023ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2023ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2023/3/22

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ɲԃ(xn)

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ԃ(xn)ͨѽ(jng)_(ki)ʹ~̖ЇýW(xu)W(wng)W(wng)ψģKСˇAppҵ-ԇYģKԃ(xn)ԇɿ(j)
ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)2023/1/4

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ

ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ
ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2023ˇg(sh)(li)ԇԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ2023/1/4

ЇýW(xu)2022ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)پW(wng)l(f)R

ЇýW(xu)2022ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ֹپW(wng)ԃ(xn),ЇýW(xu)W(wng)ȫˇˇL(chng)ˇώl(f)2022ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)r(sh)g…R
ЇýW(xu)

ЇýW(xu)2022ˇg(sh)(li)ϸιʾ

ЇýW(xu)2022ˇg(sh)(li)ϸιʾ
ЇýW(xu)

ЇýW(xu)P(gun)2022ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ

ЇýW(xu)P(gun)2022ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ
ЇýW(xu)

ЇýW(xu)2022ˇg(sh)(li)ԇԇ

ЇýW(xu)2022ˇg(sh)(li)ԇԇ
ЇýW(xu)

ЇýW(xu)P(gun)2022ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)֪ͨ

λ202212530ÿ8:00-23:00gɵЇýW(xu)(li)͈ԇϵyhttp://zsbm.cuc.edu.cn)ԃ(xn)ԇY߂ԇYĿU{ԇMУ2022ˇg(sh)(li)ԇԇĿԇr(sh)gc(din)ʽP(gun)ˌ֪ͨՈP(gun)עУW(wng)΢΢̖CUC-zsbش֪ͨ
ЇýW(xu)

ЇýW(xu)2022ԇɿ(j)ԃ(xn)

2022ЇýW(xu)ԇɿ(j)ԃ(xn)
2022ЇýW(xu)ԇɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2022ЇýW(xu)ԇɿ(j)ԃ(xn)2022/1/5

ЇýW(xu)2021ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)

ЇýW(xu)2021ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)
ЇýW(xu)

ЇýW(xu)2021ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)l(f)

ЇýW(xu)2021ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)l(f)
ЇýW(xu)

ЇýW(xu)P(gun)2021ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ

ЇýW(xu)P(gun)2021ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ
ЇýW(xu)

ЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ

λ ЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇ(zhun)I(y)Y2020428չɵУˇg(sh)(li)W(wng)ψϵyhttp://zsbm.cuc.edu.cn/arpnew/)ԃ(xn) (zhun)I(y)ϸĿ߂䅢Уm..
ЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)֪ͨ2020/10/14

2020ЇýW(xu)ԇɿ(j)ԃ(xn)

ԇ֌(zhun)I(y)ϸ֔(xin)Ո2020113-19gЇýW(xu)W(wng)ԃ(xn)ԇYԇϸĿkԇmӡԇʿC͈
2020ЇýW(xu)ԇɿ(j)ԃ(xn)2020ЇýW(xu)ԇɿ(j)ԃ(xn)2020ЇýW(xu)ԇɿ(j)ԃ(xn)2020ЇýW(xu)ԇɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2020ЇýW(xu)ԇɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

2020ЇýW(xu)ˇ֕r(sh)g

20204³ЇýW(xu)W(wng)ԃ(xn)ԇY(zhun)I(y)ԇϸ횺ˌϢ(xi)߿̖ Уԇְ(zhun)I(y)ĸߵͰl(f)źϸCϸ˔^(gu)(zhun)I(y)Ӌ4
2020ЇýW(xu)ˇ֕r(sh)g
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2020ЇýW(xu)ˇ֕r(sh)g2020/10/14

2019ЇýW(xu)ˇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)

УύġЇýW(xu)2019ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺՈM(jn)ˌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺͺ˽YFѹɑ{Уˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇʿC̖W(wng)ψr(sh)(xi)C̖a䛡2019ˇg(sh)(li)..
2019ЇýW(xu)ˇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2019ЇýW(xu)ˇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)2020/10/14

2019ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)cϸ

ЇýW(xu)2019ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYFѹ42415g{C̖aʿC̖ˇg(sh)(li)ϵy(http://zhaosheng.cuc.edu.cn/ARPNew/)ԃ(xn)˿ԇY ԇϸĿՈJ..
2019ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)cϸ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2019ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)cϸ2020/10/14

2019ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)

2019ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)FѹՈЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ϵy(http://zhaosheng.cuc.edu.cn/arpnew)ԃ(xn)ԇɿ(j)ԇϸĿھW(wng)kԇmԃ(xn)ԇYkԇ..
2019ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2019ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

2019ЇýW(xu)ˇ֕r(sh)g

1.20194³УW(wng)ԃ(xn)ԇY(zhun)I(y)ԇϸ횺ˌϢ(xi)߿̖ӡ(zhun)I(y)ԇϸC 2.W(xu)Уԇְ(zhun)I(y)ĸߵͰl(f)źϸCϸ˔^(gu)..
2019ЇýW(xu)ˇ֕r(sh)g
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2019ЇýW(xu)ˇ֕r(sh)g2020/10/14

ЇýW(xu)2018ˇg(sh)(li)ϸ

ЇýW(xu)kʽl(f) ЇýW(xu)2018ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸιʾ ɿ(j)ԃ(xn)W(wng)ַhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/arpnew/?from=groupmessage
ЇýW(xu)2018ˇg(sh)(li)ϸЇýW(xu)2018ˇg(sh)(li)ϸЇýW(xu)2018ˇg(sh)(li)ϸЇýW(xu)2018ˇg(sh)(li)ϸ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2018ˇg(sh)(li)ϸ2020/10/14

2018ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)

ЇýW(xu)2018ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇY416ڱϵy416510g{C̖aʿC̖ϵyԃ(xn)˿ԇYɿ(j)ԃ(xn)W(wng)ַhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/arpnew/?from=gro..
2018ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2018ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)

ЇýW(xu)ύġЇýW(xu)2017ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺՈM(jn)ˌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺͺ˽YFѹɑ{C̖Уˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇʿC̖䛡2017ˇg(sh)(li)..
2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)2020/10/14

ЇýW(xu)2017½f(xi)Ӌˇɿ(j)ԃ(xn)

ɵ(http://zhaosheng.cuc.edu.cn/zs/Inquiry/EnrollResult.aspx)ԃ(xn)˿ԇY
ЇýW(xu)2017½f(xi)Ӌˇɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2017½f(xi)Ӌˇɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2017½f(xi)Ӌˇɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2017½f(xi)Ӌˇɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2017½f(xi)Ӌˇɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸ

ЇýW(xu)k410ʽl(f)2017ˇɿ(j)ԃ(xn)cϸc(din)鿴PDFļЇýW(xu)2017ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸγɿ(j)ԃ(xn)W(wng)ַhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/ARPNew/c(din)鿴2017Ї..
2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸ2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸ2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸ2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸ2020/10/14

2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)

2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)W(wng)ַhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/ARPNew/ϸβԃ(xn)http://www_qibosoft_com/html/20170410/201704101046471.htmc(din)鿴2017ЇýW(xu)ˇϸ֔(xin)
2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

2017ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)10_(ki)ͨ

ЇýW(xu)2017ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇY410չ2017410-2017430gˇg(sh)(li)ϵy(http://zhaosheng.cuc.edu.cn/ARPNew)ԃ(xn)˿ԇY ˿ԇ..
2017ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)10_(ki)ͨ2017ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)10_(ki)ͨ2017ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)10_(ki)ͨ2017ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)10_(ki)ͨ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2017ЇýW(xu)ˇɿ(j)ԃ(xn)10_(ki)ͨ2020/10/14

ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇԇYԃ(xn)

cˇg(sh)(l )ݣ•(l )ݷ򣩳ԇYӰҕӰҕݣkW(xu)ݣ(l )УHĿpW(xu)λࣩԇYڱϵyʹñC̖ʿC̖..
ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇԇYԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇԇYԃ(xn)2020/10/14

2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)

2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)W(wng)ַhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/ARPNewϸθЇýW(xu)2016ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸ
2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ϸ

kdP(gun)2016ͨߵȌW(xu)У(li)֪ͨļҎFЇýW(xu)2016ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇϸԹʾʾ7猦ϸxYlЮhՈ20164..
2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ϸ2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ϸ2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ϸ2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ϸ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2016ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ϸ2020/10/14

2016ЇýW(xu)ԇԇYԃ(xn)

2016ЇýW(xu)cˇg(sh)(l )ݣ•(l )ݷ򣩌(zhun)I(y)ԇYӰҕӰҕ kW(xu)(zhun)I(y)ԇYԃ(xn)F_(ki)ͨɵˇg(sh)(li)ϵyhttp://zhaosheng.cuc.edu...
2016ЇýW(xu)ԇԇYԃ(xn)2016ЇýW(xu)ԇԇYԃ(xn)2016ЇýW(xu)ԇԇYԃ(xn)2016ЇýW(xu)ԇԇYԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2016ЇýW(xu)ԇԇYԃ(xn)2020/10/14

ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)

ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)W(wng)ַhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/arpnew/ һУ2015ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYI(y)ѹ201548-201557g{C̖aʿC̖䛱ϵ..
ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

ЇýW(xu)2015겥cˇg(sh)(zhun)I(y)ԇϸ

ЇýW(xu)2015겥cˇg(sh)(zhun)I(y)ԇϸβԃ(xn)W(wng)ַhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/wsm/shownews.aspx?id=1319
ЇýW(xu)2015겥cˇg(sh)(zhun)I(y)ԇϸ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2015겥cˇg(sh)(zhun)I(y)ԇϸ2020/10/14

ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)

ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇԇYkԇmr(sh)g328:30-12:00328:30ڿc(din)F(chng)鿴ЇýW(xu)У@W(wng)(y)(http://by.cuc.edu.cn)ԃ(xn)ԇY ..
ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2015ˇg(sh)(li)ԇԇYԃ(xn)2020/10/14

ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)

ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)W(wng)ַhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/arpnew/ ע⣺󿼕r(sh)(xi)C̖ܴaC̖aλ󿼕r(sh)(xi)C̖ܴaԲ
ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYԃ(xn)

У2014ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYԃ(xn)I(y)_(ki)ͨ{ʿC̖C̖λУˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)W(wng)ψϵyhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/ARPNewԃ(xn)˳ԇYĻPԇ(chng) ι..
ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYԃ(xn)ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYԃ(xn)ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYԃ(xn)ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2014ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYԃ(xn)2020/10/14

ЇýW(xu)2013ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)

ЇýW(xu)2013ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇYI(y)ѹɑ{У2013ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇʿC̖C̖λУˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ϵy(http://zhaosheng.cuc.edu.cn/ARPNew/) ԃ(xn)˿ԇY..
ЇýW(xu)2013ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2013ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

2013ЇýW(xu)ֳԇYԃ(xn)

ЇýW(xu)2013ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇcˇg(sh)(zhun)I(y)ԇYԃ(xn)I(y)_(ki)ͨɑ{ʿC̖C̖λˇg(sh)(li)W(wng)ψϵyhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/arpnew/scorequeryform.aspxԃ(xn)ԇ..
2013ЇýW(xu)ֳԇYԃ(xn)2013ЇýW(xu)ֳԇYԃ(xn)2013ЇýW(xu)ֳԇYԃ(xn)2013ЇýW(xu)ֳԇYԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2013ЇýW(xu)ֳԇYԃ(xn)2020/10/14

2013ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)

ЇýW(xu)2013ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇԇYyһĻA֪RPԇ(chng)Ųԃ(xn)_(ki)ͨɑ{ʿC̖C̖6λУˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ϵyhttp://zhaosheng.cuc.edu.cn/ARPNewԃ(xn)˿..
2013ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)2013ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)2013ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)2013ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2013ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ԇɿ(j)ԃ(xn)2020/10/14

ЇýW(xu)P(gun)2020ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇ(zhun)I(y)Yԃ(xn)֪ͨ

ЇýW(xu)P(gun)2020ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇ(zhun)I(y)Yԃ(xn)֪ͨ
ЇýW(xu),ɿ(j)ԃ(xn),,ԺУϢ,ɿ(j)ЇýW(xu),ɿ(j)ԃ(xn),,ԺУϢ,ɿ(j)ЇýW(xu),ɿ(j)ԃ(xn),,ԺУϢ,ɿ(j)ЇýW(xu),ɿ(j)ԃ(xn),,ԺУϢ,ɿ(j)
ɿ(j)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu),ɿ(j)ԃ(xn),,ԺУϢ,ɿ(j)2020/4/30

ЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)ϵy

ЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)ϵy߀δ_(ki)ͨһr(sh)g˽ЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)ϵy_(ki)ͨr(sh)gĿՈ^mP(gun)עվŶ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)ϵy,ЇýW(xu)2020ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2020/3/17

ЇýW(xu)2019ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)֪ͨ

ЇýW(xu)2019ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ͺ˽Yԃ(xn)֪ͨ
ɿ(j)ͺˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2019/4/17

ЇýW(xu)2019ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)

ЇýW(xu)2019ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)
ɿ(j)ԃ(xn)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2019/4/3

2019ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)r(sh)g20194³

(jng)^(gu)Үˇg(sh)(li)^(gu)Ņˇg(sh)(li)Сһdz֪Լ׿˶Л](mi)^(gu)(xin)СС邃2019ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn)r(sh)gϣԎ
ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)2019ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ɿ(j)ԃ(xn),ɿ(j)ԃ(xn)2019/2/22

ЇýW(xu)2019ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)ԃ(xn)

ЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ƌ(zhun)I(y)ԇɿ(j)FѹՈЇýW(xu)ˇg(sh)(li)ϵy(zhaosheng.cuc.edu.cn/arpnew)ԃ(xn)ԇɿ(j)
ɿ(j)ԃ(xn)ˇg(sh)(li)(zhun)I(y)ɿ(j)ԃ(xn)ЇýW(xu)2019/1/15
](mi)иȥˇݰ

ˇ